Oldeide Matsenter har eksistert i over 50 år, og er ein familiebutikk. Vi er i dag 7 tilsette i butikken, og vi leverer varer i Måløy, Selje og Kalvåg. Mange av dei som jobbar i butikken er andre generasjon som driv den, og nokre er til og med tredje generasjon.

Vårt utval

Oldeide Matsenter har et bredt utvalg av daglegvarer – storhusholdning – bysseutstyr alt kan skaffast på førespurnad.

Bunnpris

Oldeide Matsenter er ein del av butikkjeden Bunnpris, og følgjer Bunnpris sine tilbod og kampanjar.

Sjå bunnpris.no for meir informasjon om Bunnpriskjeden.